Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan SeysCentra niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt SeysCentra geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. SeysCentra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van SeysCentra en op het SeysCentra-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SeysCentra.

Op andere sites linken naar pagina’s van de SeysCentra-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van SeysCentra niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat SeysCentra toestemming verleende als dat niet het geval is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]