SeysCentra-Header_1600x275_Eetproblemen

Als het eten niet
iets vanzelfsprekends is

Eten kan soms een waar gevecht zijn. Tussen ouder en kind, omdat het kind niet wil eten of gewoonweg omdat alleen al de gedachte aan eten tot walgen leidt. Zo zijn er nog meer oorzaken die leiden tot voedselweigering of alleen maar kiezen voor eenzijdig eten. De officiële naam voor selectieve en/of restrictieve voedselweigering is ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. SeysCentra ontwikkelde beproefde en wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode's die helpen bij deze eetproblemen.

Eetproblemen

Eetproblemen bij peuters en kleuters

Eetproblemen bij kinderen

Eetproblemen bij jongeren

SeysCentra_over-SeysCentra_over-Seycentra_LP

Behandeling bij eetproblemen,

SeysCentra helpt.

SeysCentra kent vele manieren om eetproblemen te behandelen. Wat belangrijk is om te weten, is dat een behandeling altijd op maat is. De aanpak die we kiezen past bij de persoon en het specifieke probleem. Zo weten we zeker dat een behandeling het beste resultaat heeft. 

Welke behandelingen zijn er?

SeysCentra heeft veel methodes om een eetprobleem effectief te behandelen.

Aandacht voor onderwijs

Bij een behandeling zorgen we dat een kind geen achterstand oploopt in de klas.

Online begeleiding

Wordt de behandeling thuis voortgezet, dan houden we contact door regelmatig te beeldbellen.

Veelgestelde vragen

De behandelingen bij SeysCentra worden gefinancierd vanuit de Jeugdzorg. Daardoor zijn wij genoodzaakt een leeftijdsgrens in acht te nemen van 18 jaar.

Voor kinderen met een ontwikkelleeftijd van jonger dan 5 jaar creëren we een omgeving die lijkt op die van een kinderdagverblijf. We vormen groepen van ongeveer 7 kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Tussendoor vinden de eetsessies plaats. Deze sessies zijn altijd een 1-op-1 situatie.

Kinderen met een ontwikkelleeftijd van 5 jaar of ouder plaatsen we in de 'schoolgroep'. Hier hanteren we een dagprogramma dat vergelijkbaar is met een gewone schooldag. 

 

In overleg met school bekijken we samen hoe het onderwijs van het kind toch doorgang kan vinden. Bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk. Er is geen sprake van vervangend onderwijs. Voor de leerplichtambtenaar kan er een verklaring worden opgesteld waarin staat dat een kind bij ons in behandeling is. Daarvoor wordt vrijstelling verleend.

Gedurende de behandeling is er sprake van een nauwe samenwerking tussen ouder(s) en de behandelbegeleider van hun kind. Deze zal de ouders wekelijks op de hoogte houden van de voortgang. Daarnaast is het van belang dat ouders regelmatig aanwezig zijn op het behandelcentrum om de toegepaste technieken eigen te maken, zodat deze ook in de thuissituatie kunnen worden toegepast.

Vanuit de intake wordt bekeken welke behandelvorm het beste aansluit bij een kind. De meeste behandelingen die wij doen zijn dagbehandelingen. Waar nodig is 24 uurs behandeling mogelijk. Soms behoort ambulante behandeling tot de mogelijkheden.

 

 

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen