Publicaties

Voedselweigering

Obbink, M.H.J., Rensen J.H.M., Seys, D.M. (1997). Behandeling van chronische voedselweigering bij verstandelijk gehandicapte kinderen: drie cases. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 23, 98-112.   

Obbink, M.H.J., Rensen, J.H.M., Seys, D.M. (1998). Analyse en behandeling van chronische voedselweigering bij verstandelijk gehandicapte kinderen. In: Didden.R., de Moor, J., van Waesberghe, B. & Buysen,C. (red.). Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen. Utrecht: SWP.   

Didden R., Seys, D.& Schouwink, D. (1999). Treatment of chronic food refusal in a young developmentally disabled child. Behavioral Interventions, 14, 213-222.   

Seys, D., Rensen,H. & Obbink, M. (2000). Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Bohn Stafleu van Lochem, Houten/Diegem. 

De Moor, J.M.H., Reinders, A.J.M., Seys, D.M. (2000). Voedselweigering bij een meervoudig gehandicapt kind. Logopaedie en phoniatrie: Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Logopaedie en Phoniatrie, 72, 29-34.   

Dumont, E.L.M. & Moonen, X. (2000). Behandeling van chronische voedselweigering van meervoudig gehandicapten in de dagelijkse woonomgeving. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpschychologie, 2, 73-94, acco Leuven 

Dumont, E.L.M. (2001). Analyse en behandeling van voedselweigering. Een multidisciplinaire benadering. Handboek Mogelijkheden ( Ter Horn, et al.eds), deel lll,9.1-1 tot 9-36, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 

Seys, D.M., Duker P.C., Rensen, J.H.M. (2010). Effect van het SLIK-programma op voedselinname bij kinderen met voedselweigering. Nederlands Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 78, 184-189. 

Seys, D., Duker, P. (2010). De Seyshuizen Observatieschaal Voedselweigering (SOV): Overeenstemming en Validiteit. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 367-376.   

Daniel M. Seys, Fay Tolenaars & Pieter Duker (2012). Procedurele betrouwbaarheid van de behandeling van chronische voedselweigering. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 51, 24-32   

D. Seys, C. Bussink, J. de Kort, M.v. Meerten & P. Duker (2013). Oudertevredenheid = Resultaat? Tevredenheid van Ouders met het Response-Restrictie- en het SLIK-programma. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 364-368

Onzindelijkheid

Duker, P.C. (Red.) (2000). Behandelingsstrategieen bij enuresis en encopresis. Toilettraining bij kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 

Duker, P.C., Averink, M., & Melein, L.M. (2001). Response restriction as a method to establish diurnal bladder control. American Journal of Mental Retardation, 106, 209-215.   

Averink, M., Melein, L., & Duker, P.C. (2005). Establishing diurnal bladder control with the response restriction method: Extended study on its effectiveness. Research in Developmental Disabilities, 26, 143-151.   

Oorsouw, W.M.W.J. van, Duker, P.C., Melein, L., & Averink, M. (2009). Long-term effectiveness of the response restriction method for establishing diurnal bladder control. Research in Developmental Disabilities, 30, 1388-1393. 

Duker, P., Mussche, A., Christiaans, M., & Seys, D. (2010).Kan continentie een verandering van verdeling van werkzaamheden in de zorg bewerkstelligen? Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 36, 105-110. 

Duker, P.C., van Geffen, A., & Seys, D. (2011). Voorspellers van lange termijn effectbehoud van toilettraining met de procedure van respons restrictie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 37, 235-243. 

Van Duin, N., & van Boxtel, M. (2012). Respons restrictie bij non-retentieve encopresis: Een exploratieve interventie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 38.

D. Seys, C. Bussink, J. de Kort, M.v. Meerten & P. Duker (2013). Oudertevredenheid = Resultaat? Tevredenheid van Ouders met het Response-Restrictie- en het SLIK-programma. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 364-368


Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]