Therapeutische uitgangspunten

Vanuit de leertheoretische verklaring van gedrag is voedselweigeren te definiëren als het resultaat van een (min of meer) langdurig en indringend proces van leren vermijden maar ook van verkrijgen. Er is sprake van een positieve beloning van het voedselweigeren wanneer dat weigeren leidt tot het krijgen van voor het kind plezierige consequenties (door ouders of verzorger), dan wel tot aangename lichamelijk sensaties (bijv. smakelijke voorkeursvoeding als vla, extra appelmoes, toevoeging van mayonaise of het geven van een toetje). Daarbij wordt ook het verzet bekrachtigd en de kans op herhaling groter. Wie kent ze niet, de maaltijden waarbij het weigerende kind van zijn ouders sussende liedjes, spannende verhaaltjes, knuffelpartijen en favoriete kindervideo's afdwingt!   

Bij SeysCentra proberen we door nauwkeurige analyse inzicht te krijgen in het ontstaan en de functie van het weigeren van voedsel. Dat doet niet alleen recht aan het interactieve proces van biologische, psychologische en sociale factoren, bij zowel kind als ouder. Het biedt ook de kans tot het ontwikkelen van een op deze analyse gebaseerde behandeling: het SLIK-programma.   

Speciaal hiervoor opgeleide behandelaars voeren het SLIK-programma sessiegewijs uit. Deze sessies vinden dagelijks gemiddeld 4 à 5 keer plaats. Ze zijn gebaseerd op de volgende gedragstherapeutische uitgangspunten: 

  1. Wegnemen of laten uitdoven van angst voor de eetsituatie en van het daarbij horende verzet. Hierbij is het van belang dat de behandelaar begint net vóór de plek waar hij de beginnende angst waarneemt (bijv. aanraken van de wang of de lippen). Vervolgens tolereert de behandelaar ontsnappen aan deze nauwelijks bedreigende situatie niet meer. Tegelijkertijd beloont hij het kind uitgebreid positief als het de aanraking met de vinger accepteert. Hierdoor krijgt het kind de gelegenheid te ervaren dat aanraking van het mondgebied niet beangstigend hoeft te zijn, maar toegang biedt tot een aantal plezierige consequenties. 
  2. Belonen van het kind voor ieder gedrag dat verwijst naar of gericht is op toenadering tot orale voedselacceptatie.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]