Veelgestelde vragen

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat een vraag er niet tussen of is het antwoord niet toereikend? Neem dan gerust contact met ons op. 

Ja, voordat de aanmelding in behandeling genomen kan worden, moet SeysCentra eerst in het bezit zijn van een verwijzing. Na ontvangst hiervan beoordelen we de verwijzing inhoudelijk. Indien de aanmelding afgewezen wordt, stellen wij je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Voor behandeling van eetproblemen hebben wij een verwijzing nodig van de kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater. Voor behandeling van zindelijkheidsproblematiek is een verwijzing nodig van de huis- of kinderarts. 

Een kinderarts moet uitsluiten dat er een medische reden is voor de eetproblemen van een kind. Ook moet de kinderarts uitsluiten dat er nog alternatieve behandeltrajecten zijn (als voorliggende voorziening), voordat er een beroep kan worden gedaan op SeysCentra.

Op de website vind je een actueel overzicht van onze wachttijden. We erkennen dat wij voor onze behandelvormen lange wachtlijsten hebben. Dat is natuurlijk niet prettig. Er zijn verschillende oorzaken voor onze lange wachttijden. SeysCentra is landelijk één van de weinige organisaties die gespecialiseerde behandelingen op het gebied van eetproblemen en onzindelijkheid aanbieden. De hoge eisen die wij stellen aan de kwalificaties en vaardigheden van ons personeel, maken het werven en opleiden van orthopedagogen en psychologen tot een intensief en tijdrovend traject.

Ieder kind verdient dezelfde aandacht en zorgvuldigheid in het stellen van een diagnose en het uitvoeren van de behandeling. Het versnellen van de behandeling is voor ons dan ook geen optie.

De behandelingen bij SeysCentra worden gefinancierd vanuit de Jeugdzorg. Daardoor zijn wij genoodzaakt een leeftijdsgrens in acht te nemen van 18 jaar.

SeysCentra valt sinds 1 januari 2015 onder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van de nieuwe Jeugdwet. Vanuit de Jeugdwet kan hulp worden gefinancierd voor kinderen tot en met 17 jaar. Het LTA beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor landelijke afspraken over specialistische functies. Dit landelijke transitiearrangement is zorgvuldig afgestemd met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders.

 

In de praktijk betekent dit dat we niet vooraf in gesprek hoeven te gaan met gemeenten over het vergoeden van de behandeling. Wanneer er sprake is van een WLZ-indicatie geldt een andere situatie. Die verschilt per kind.

 

Er is bij SeysCentra geen ruimte voor ouders om samen met hun kind in het behandelcentrum te verblijven. Als voor de behandeling nachtverblijf noodzakelijk is, dan zal een kind zonder ouders in ons behandelcentrum overnachten. 

 

Wel hebben wij een samenwerking met kindergasthuis de Boeg in Nijmegen. Hier is het gratis mogelijk om samen te verblijven. Mocht het voor de behandeling wenselijk zijn dat een kind in de buurt verblijft, maar er inhoudelijk bezwaren zijn tegen een verblijf in ons behandelcentrum, dan is een verblijf in De Boeg in overleg mogelijk.

Voor kinderen met een ontwikkelleeftijd van jonger dan 5 jaar, creëren we een omgeving die lijkt op die van een kinderdagverblijf. We vormen een groep van ongeveer 7 kinderen in deze leeftijdcategorie. Tussendoor vinden de eetsessies plaats. Deze sessies zijn altijd een 1-op-1 situatie.  Kinderen met een ontwikkelleeftijd van 5 jaar of ouder plaatsen we in de 'schoolgroep'. Hier hanteren we een dagprogramma dat vergelijkbaar is met een gewone schooldag. 

In overleg met school bekijken we samen hoe het onderwijs van het kind toch doorgang kan vinden. Bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk. Er is geen sprake van vervangend onderwijs. Voor de leerplichtambtenaar kan er een verklaring worden opgesteld waarin staat dat een kind bij ons in behandeling is. Daarvoor wordt vrijstelling verleend.

Omdat continuïteit van de behandeling erg belangrijk is voor het slagen ervan, is op vakantie gaan tijdens een behandeling niet toegestaan.

Gedurende de behandeling is er sprake van een nauwe samenwerking tussen ouder(s) en de behandelbegeleider van hun kind. Deze zal de ouders wekelijks op de hoogte houden van de voortgang. Daarnaast is het van belang dat ouders regelmatig aanwezig zijn op het behandelcentrum om de toegepaste technieken eigen te maken zodat deze ook in de thuissituatie kunnen worden toegepast.

Vanuit de intake wordt bekeken welke behandelvorm het beste aansluit bij een kind. De meeste behandelingen die wij doen zijn dagbehandelingen. Waar nodig is 24 uurs behandeling mogelijk. Soms behoort ambulante behandeling tot de mogelijkheden.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen