SeysCentra_Header_1600x275_Onzindelijkheid

Soms lukt het niet
om zindelijk te worden.

Onzindelijkheid kan een groot probleem zijn voor de persoon zelf en de omgeving. Het kan zelfs tot een sociaal isolement leiden. Onzindelijkheid kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld angst of omdat ontlasten raar voelt, maar ook door een verstandelijke beperking. SeysCentra heeft veel ervaring op het gebied van onzindelijkheid, zowel bij kinderen als bij jongeren. We hebben daarvoor behandelmethoden ontwikkeld die zeer effectief zijn en helpen bij het oplossen van het probleem.

Zindelijkheid

Zindelijkheid bij kinderen

Zindelijkheid bij jongeren

Ervaringsverhalen

SeysCentra_onzindelijkheid_behandeling-algemeen

Behandeling bij onzindelijkheid, 

SeysCentra helpt.

 

SeysCentra kent vele manieren om onzindelijkheid te behandelen. Wat belangrijk is om te weten; een behandeling maken we altijd op maat en de aanpak die we kiezen past bij het kind en het specifieke probleem. Zo weten we zeker dat een behandeling het beste resultaat heeft.

Welke behandelingen zijn er?

SeysCentra heeft veel methodes om onzindelijkheid effectief te behandelen. 

Altijd dichtbij in logeerhuis De Boeg

Als de reisafstand te lang is, dan zijn ouders van harte welkom in ons logeerhuis.

De medische dienst van SeysCentra

Elke locatie heeft een eigen medische dienst, mocht er meer nodig zijn dan alleen behandeling. 

Veelgestelde vragen

We leggen contact met van uw kind school om te kijken op welke manier school doorgang kan vinden. Bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk. Er is geen sprake van vervangend onderwijs. Voor de leerplichtambtenaar kan er een verklaring worden opgesteld dat uw kind bij ons in behandeling is. Daarvoor wordt vrijstelling verleend.

SeysCentra behandelt kinderen van 5 tot en met 17 jaar (of tot 18 jaar). Een kind moet ten eerste een fysieke/lichamelijke ontwikkeling doorgemaakt hebben om in staat te zijn zindelijk te kunnen worden. Daarnaast wordt verwacht dat de zindelijkheid van een kind na de leeftijd van 5 jaar niet meer een volledige zelfstandige ontwikkeling doormaakt door middel van natuurlijke rijping, maar hulp of training nodig is. 

Vanaf 18 jaar valt een kind niet meer binnen de jeugdwet.

Uit onderzoek blijkt dat naarmate het niveau van een kind hoger is, de prevalentie onzindelijkheid afneemt. Er zijn echter meer factoren van invloed op het feit of een kind daadwerkelijk zindelijk kan worden of niet, los van zijn of haar ontwikkelingsniveau. Bijvoorbeeld hoe goed een kind in staat is om te communiceren, of hoe gevoelig het is voor bekrachtigers/beloners. Maar ook de mogelijkheden die de leefomgeving biedt voor het één-op één begeleiden van een kind rondom de toiletgang, en het gedurende langere periode kunnen uitvoeren van adviezen hiervoor.

SeysCentra streeft ernaar om de kinderen en jongeren intern te behandelingen (hoofdlocatie te Malden) gedurende dagbehandelingstijden (09.00-15.30 uur). In sommige gevallen wordt hiervan afgeweken omdat een andere vorm van behandeling beter aansluit. Denk hierbij aan langere trainingsdagen (08.00-20.00 uur) of nachttrainingen. In enkele gevallen wordt er door SeysCentra ambulant behandeld.

Voorafgaand aan de training, tijdens de intake, wordt stilgestaan bij alle betrokken partijen in de leefomgeving van het kind. In overleg met ouders wordt gekeken hoe overdracht en generalisatie van aangeleerde vaardigheden naar hen en naar de eventueel andere betrokken partijen in de leefomgeving van het kind zal gaan plaatsvinden. Na een training die in de meeste situaties één-op-één door de trainer worden uitgevoerd, vindt een overdracht naar ouders en eventuele derde partijen plaats. Naast een schriftelijke en fysieke overdracht op het behandelcentrum, vindt deze ook gedurende een dag plaats in de leefomgeving van het kind.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen