Klachten

Heb je een klacht of ben je ontevreden over de dienstverlening van SeysCentra? Dan vernemen wij dit graag, want klachten kunnen leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken.

Informele klachtenprocedure

De makkelijkste manier om een klacht kenbaar te maken, is deze te bespreken met een medewerker van SeysCentra. Vaak is het mogelijk om samen een oplossing te vinden. 

De medewerker legt de klacht (en wat er mee gedaan is) ook vast in een formulier. De verantwoordelijke voor onze klachtenprocedure verzamelt deze formulieren en maakt regelmatig een analyse om te kijken wat er aan informele klachten is binnengekomen. Uit deze analyse komen verbeterpunten die met het managementteam worden besproken. 

Klachtenfunctionaris

Heeft de informele klachtenprocedure niet geleid tot een bevredigende oplossing? Dan kun je ook een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van SeysCentra. Deze zoekt samen met jou naar een oplossing in de vorm van informatie, bemiddeling of verwijzing.

De klachtenfunctionaris is te bereiken via ons centrale telefoonnummer op: 088 - 779 47 90 of via csb@seyscentra.nl.

Klachtencommissie

Mogelijk verwijst de klachtenfunctionaris je door naar de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie met een onafhankelijk voorzitter. Je kunt ook rechtstreeks een klacht bij deze commissie indienen, via klachten@pluryn.nl.

Vertrouwenspersoon AKJ/Jeugdstem

Jongeren tot 18 jaar die zorg krijgen van SeysCentra en onder de Jeugdwet vallen, kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersonen van AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)/ Jeugdstem. Ben je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt en denk je dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de organisatie van SeysCentra? Dan is het goed om te weten dat jij en je ouders ook een beroep kunnen doen op deze onafhankelijke vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem luistert allereerst naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij een gesprek met SeysCentra en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is altijd gratis. Op de website van het Jeugdstem vind je alle contactgegevens: www.jeugdstem.nl. 

Interne vertrouwenspersoon van SeysCentra

Wil je geen gebruik maken van ondersteuning door de onafhankelijke vertrouwenspersoon van AKJ/Zorgbelang of val je niet onder de Jeugdwet? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van SeysCentra, die tevens optreedt als onze interne vertrouwenspersoon. 

Deze is te bereiken op ons centrale telefoonnummer 088 - 779 47 90 of via csb@seyscentra.nl.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen