Klachten

Als u een klacht hebt / ontevreden bent over de dienstverlening van SeysCentra, zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Klachten kunnen leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Via de informele klachtenprocedure: u bespreekt uw klacht / onvrede met een medewerker van SeysCentra. Vaak is het mogelijk een oplossing te vinden. De medewerker legt de klacht en wat er mee gedaan is vast in een formulier.

De stafmedewerker, verantwoordelijk voor de klachtenprocedure, verzamelt deze formulieren en maakt regelmatig een analyse om te kijken wat er aan informele klachten is binnengekomen. Uit de analyse komen verbeterpunten die met het managementteam worden besproken.

Als de informele klachtenprocedure niet naar uw tevredenheid werkt, is er de mogelijkheid rechtstreeks een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van SeysCentra. Zij staat u te woord en zoekt met u naar een oplossing in de vorm van informatie, bemiddeling of verwijzing. 
De klachtenfunctionaris is te bereiken op het nummer 06 – 12 09 48 94 of via cbuskens@seyscentra.nl   
De klachtenfunctionaris kan u doorverwijzen naar de klachtencommissie. Dit is een commissie met een onafhankelijk voorzitter.

U kunt ook zelf rechtstreeks een klacht bij deze commissie indienen via het mailadres klachten@pluryn.nl.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers die zorg krijgen van SeysCentra en onder de Jeugdwet vallen. De vertrouwenspersonen van AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) en Zorgbelang zijn er voor alle cliënten die te maken hebben met de jeugdzorg. Jongeren en ouders kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de organisatie van SeysCentra, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het AKJ/Zorgbelang.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jullie doen?

Allereerst luisteren naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij een gesprek met SeysCentra en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van AKJ/Zorgbelang is altijd gratis. Op de website van het AKJ vind je alle contactgegevens.

Vraag of klacht?

Meestal kun je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd, of kan het in sommige gevallen niet. Daarom is er een vertrouwenspersoon van AKJ/Zorgbelang. Dit is iemand die niet in dienst is van SeysCentra. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of voor Zorgbelang.

Zo bereik je het AKJ/Zorgbelang

Bel 088 - 555 10 00 of kijk op de website: www.akj.nl 
Jongeren kunnen ook met de vertrouwenspersoon chatten. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. Klik hier voor de chatfunctie.

Wil je geen gebruik maken van ondersteuning door de onafhankelijke vertrouwenspersoon van AKJ/Zorgbelang, val je niet onder de Jeugdwet óf ben je ouder dan 18? Dan kun je contact opnemen met  de interne vertrouwenspersoon van SeysCentra.

U kunt haar bereiken op het nummer 06 - 12 09 48 94 of via cbuskens@seyscentra.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]