Kosten en vergoeding


Heb je een doorverwijzing van een specialist voor een behandeling bij SeysCentra? Dan worden de kosten van de behandeling (bij kinderen en jongeren tot 18 jaar) in principe vergoed door de gemeente zonder dat wij daar opnieuw afspraken over hoeven te maken. Heeft jouw kind een Wlz-indicatie? Dan geldt een andere procedure.

Vergoeding door de gemeente (onder het LTA)

SeysCentra valt sinds 1 januari 2015 onder het zogeheten Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van de nieuwe Jeugdwet. In het LTA staan de afspraken beschreven tussen alle gemeenten en zorgaanbieders met specialistische functies. In de praktijk betekent dit dat SeysCentra niet vooraf in gesprek hoeft te gaan met gemeenten over het vergoeden van de behandeling. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt.

LET OP: gemeenten vergoeden de behandeling onder het LTA uitsluitend wanneer er sprake is van doorverwijzing door een specialist.

Vergoeding bij een Wlz-indicatie

Als een kind een Wlz-indicatie heeft, dan wordt behandeling niet vanuit de Jeugdzorg betaald. Een behandeling bij SeysCentra kan in dat geval alleen plaatsvinden onder voorbehoud van financiering.

Heeft jouw kind een Wlz-indicatie? Dan kun je financiering aanvragen bij een van de volgende drie instanties:

  • Zorgkantoor
  • Gemeente
  • Zorgverzekeraar

In afwachting van uitsluitsel over de financiering, kunnen we het aanmeldingstraject al wel opstarten. Maar we beginnen pas met behandelen na schriftelijke toezegging van financiering door een van de genoemde instanties.

Vragen over financiering van een behandeling bij SeysCentra? Neem contact met ons op via 088 - 779 47 90.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen