Aandacht voor onderwijs

SeysCentra_eetproblemen_contentpag_onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich tijdens hun periode bij SeysCentra op alle gebieden blijven ontwikkelen. Gedurende het intensieve behandelprogramma is er daarom ook aandacht voor onderwijs. Hierdoor kun je weer gewoon aansluiten bij terugkomst in je eigen klas.

Kinderen gaan 'naar school' of een 'kinderdagverblijf'

Heeft jouw kind een ontwikkelleeftijd van 5 jaar of ouder? Dan krijgt hij of zij een plaats in de ‘schoolgroep’. In deze groep volgen kinderen een dagprogramma dat vergelijkbaar is met een normale schooldag. Kinderen zijn drie blokken per dag bezig met hun schoolwerk.

De structuur van de schoolomgeving is fijn voor kinderen en helpt ze tijdens de behandeling. Net als op school verloopt alles volgens een vast programma. Hierdoor is de overgang terug naar school ook een stuk makkelijker.

Heeft jouw kind een ontwikkelleeftijd van jonger dan 5 jaar? Dan creëren we voor hem of haar een omgeving die lijkt op die van een kinderdagverblijf.

Begeleiding bij schoolwerk

Voor de behandeling begint, zoekt de persoonlijk begeleider van jouw kind contact met de school. Samen met jou en de leerkracht van je kind stellen we een schoolpakket samen waar hij of zij gedurende de dag aan kan werken.

Schoolgaande kinderen werken in een klein ‘klasje’ aan hun schoolopdrachten. Ze worden hierbij ondersteund door persoonlijk begeleiders. Dit zijn geen gediplomeerde leerkrachten maar pedagogisch medewerkers, die overigens vaak een cursus voor klassenassistent hebben gevolgd voor extra didactische bagage.

Hoe werkt het in de ‘klas’?

Gemiddeld zitten er zeven kinderen in een groep, in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Net als op school is er een gezamenlijk begin van de dag, zijn er gezamenlijke eetmomenten en spelen de kinderen samen buiten.

Na 15.00 uur hebben we een vorm van buitenschoolse opvang, waarbij de kinderen meer met creatieve activiteiten aan de slag gaan. Tussendoor halen we jouw kind steeds op voor individuele of gezamenlijke behandeling.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen