Onderzoek

In onze doelstelling staat het verrichten van wetenschappelijk onderzoek expliciet vermeld. We werken hiervoor samen met diverse universiteiten en ziekenhuizen. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om onze behandelprogramma’s verder te verbeteren.

Eetproblemen

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 76% van de kinderen de behandeling bij SeysCentra afsluit zonder sonde en met volledige orale voeding. De wetenschappelijke samenwerking met universiteiten heeft geleid tot:


  • Validatie van de behandelingsprocedure
  • Onderzoek naar het resultaat van de behandeling
  • Ontwerp en toetsing van een meetinstrument om de mate en ernst van voedselweigering vast te stellen
  • Vervolgonderzoek naar de effecten op lange termijn
  • Onderzoek naar de tevredenheid bij ouders van behandelde kinderen

We vinden het belangrijk om onze opgedane kennis actief te verspreiden door wetenschappelijke publicaties, bijdragen aan (postdoctorale) opleidingen, landelijke consultatie, deelname aan congressen en symposia en kennisdeling via de media.

Leerstoel

Sandra Mulkens bekleedt sinds april 2018 de bijzondere leerstoel ‘Voedings- en eetstoornissen’ aan de Maastricht University. De leerstoel is ingesteld door SeysCentra en is ondergebracht bij de faculteit FHML (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) voor een periode van vijf jaar. Mulkens kreeg als opdracht het onderzoek naar ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) uit te breiden. Dit betekent dat er meer onderzoekers en stagiaires vanuit de Maastrichtse universiteit bij ons werkzaam zijn. Ook kunnen we de kennis die tot op heden is opgedaan nog beter doorgeven in het onderwijs.


Zindelijkheidsproblematiek

Onderzoek toont aan dat de respons restrictie methode langdurig effectief is bij 71% van de behandelingen voor onzindelijkheid voor urine overdag. Kinderen met het syndroom van Down hebben een hogere kans om zindelijk te blijven met deze methode dan kinderen met autisme. Deze laatste groep heeft daarom een meer op het individu aangepaste training nodig. Voor de behandeling van onzindelijkheid hebben we onder meer onderzoek gedaan naar: 

  • Validatie van de procedure van respons restrictie voor incontinentie voor urine en voor ontlasting overdag
  • Onderzoek naar effectbehoud van de procedure op lange termijn
  • Onderzoek naar factoren die slagen/falen van de procedure van respons restrictie bij de behandeling van onzindelijkheid bepalen
  • Tevredenheidsonderzoek bij ouders

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen