Behandeling bij eetproblemen en onzindelijkheid,
voor kinderen en jongeren.

Een ernstig eetprobleem of langdurige onzindelijkheid heeft grote impact op het leven van een kind en het gezin. Wij weten als geen ander hoe ontwrichtend dit kan zijn. SeysCentra is gespecialiseerd in de behandeling van voedselweigering en onzindelijkheid. Onze aanpak is altijd op maat en in samenspraak met ouders. Met het streven om vanuit kennis en ervaring het probleem zo goed mogelijk te behandelen. De behandeling is wetenschappelijk onderbouwd en effectief bij kinderen en jongeren, met en zonder verstandelijke beperking.

Een eetprobleem, wat nu?

Een eetprobleem kan een impact hebben die veel groter is dan je soms zou denken.

Moeite met zindelijkheid of incontinentie?

We snappen dat je er niet graag over praat, maar toch is het goed om bepaalde dingen te weten.

Hoe kom ik terecht bij SeysCentra?

SeysCentra zit op veel verschillende locaties en is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen.

Behandelmethodiek
In stappen weer leren eten

Als een kind niet meer wil eten of drinken, kun je als ouder soms ten einde raad zijn. SeysCentra helpt. Voor voedselweigering en voor zeer selectieve eters hebben wij een goede en effectieve behandeling. We leren jouw kind met een gedegen en wetenschappelijk onderbouwd stappenplan weer eten.

Lees meer

SeysCentra kreeg de volgende rapportcijfers

van ouders/verzorgers en cliënten:

Eetproblemen: 8,7
Zindelijkheidsproblemen: 8,4

Hoogleraar wil meer onderzoek naar onbekende eetstoornis

Interview met Sandra Mulkens in AD over Arfid

Gedragswetenschappers en persoonlijk begeleiders

Specialisten met oog voor het menselijke.

Veelgestelde vragen

Op de website vind je een actueel overzicht van onze wachttijden. Wij moeten helaas erkennen dat er voor onze behandelvormen lange wachtlijsten kunnen ontstaan. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen hiervoor.

SeysCentra is landelijk gezien één van de weinige organisaties die gespecialiseerde behandelingen op het gebied van eetproblemen en onzindelijkheid aanbiedt. De hoge eisen die wij stellen aan de kwalificaties en vaardigheden van ons personeel, maken het werven en opleiden van orthopedagogen en psychologen tot een intensief en tijdrovend traject.

Ieder kind verdient dezelfde aandacht en zorgvuldigheid in het stellen van een diagnose en het uitvoeren van de behandeling. Het versnellen van de behandeling behoort voor ons dan ook niet tot de opties

Bij SeysCentra zélf is er geen speciale ruimte voor ouders om samen met hun kind te verblijven. Wanneer een kind gebruik maakt van nachtverblijf, dan zal hij of zij op ons behandelcentrum overnachten.  

Wel hebben wij een samenwerking met De Boeg. Hier is het mogelijk voor ouders om samen met hun kind te verblijven. Overnachten in De Boeg is gratis. Mocht het voor de behandeling wenselijk zijn dat een kind in de buurt verblijft, maar er inhoudelijk bezwaren zijn voor een verblijf op ons behandelcentrum, kan er overlegd worden of een verblijf binnen De Boeg mogelijk is. Bezoek de website van De Boeg voor meer informatie.

 

Vanaf welke leeftijd behandeling mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de ontwikkelleeftijd van het kind. Van belang voor een behandeling bij SeysCentra is dat een kind leerbaar moet zijn.

Ja, voordat de aanmelding in behandeling genomen kan worden, moet SeysCentra eerst in het bezit zijn van een verwijzing. Na ontvangst hiervan beoordelen we de verwijzing inhoudelijk. Indien de aanmelding afgewezen wordt, stellen wij je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Voor voedingsproblematiek dient er een verwijzing in ons bezit te zijn van de kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater. Bij aanmeldingen voor zindelijkheidsproblematiek kan er aangemeld worden door de huis- of kinderarts.  

 

Een kinderarts zal eerst moeten uitsluiten dat er een medische reden is die de eetproblemen veroorzaakt. Ook dient hij uit te sluiten dat er eerst nog een ander traject gevolgd kan worden, voordat er een beroep wordt gedaan op SeysCentra als zeer gespecialiseerde instelling.

Wij nemen contact op met de school om te overleggen hoe we ervoor kunnen zorgen dat een kind zijn lessen kan blijven volgen en niet te ver achterop raakt. Bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk. Er is geen sprake van vervangend onderwijs. Voor de leerplichtambtenaar kan er een verklaring worden opgesteld dat een kind bij ons in behandeling is. Daarvoor wordt vrijstelling verleend.

SeysCentra valt sinds 1 januari 2015 onder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van de nieuwe Jeugdwet. Vanuit de Jeugdwet kan hulp worden gefinancierd voor kinderen tot en met 17 jaar. Het LTA beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor landelijke afspraken over specialistische functies. Dit landelijke transitiearrangement is zorgvuldig afgestemd met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders. 

 

In de praktijk betekent dit dat we niet vooraf in gesprek hoeven te gaan met gemeenten over het vergoeden van de behandeling. Wanneer er sprake is van een WLZ-indicatie geldt een andere situatie. Die verschilt per kind.

 

 

Omdat continuiteit in de behandeling erg belangrijk is voor het slagen daarvan, is met vakantie gaan tijdens een behandeling niet toegestaan.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen