Behandeling bij eetproblemen en onzindelijkheid,
voor kinderen en jongeren.

Een ernstig eetprobleem of langdurige onzindelijkheid heeft grote impact op het leven van een kind en het gezin. Wij weten als geen ander hoe ontwrichtend dit kan zijn. SeysCentra is gespecialiseerd in de behandeling van voedselweigering en onzindelijkheid. Onze aanpak is altijd op maat en in samenspraak met ouders. Met het streven om vanuit kennis en ervaring het probleem zo goed mogelijk te behandelen. De behandeling is wetenschappelijk onderbouwd en effectief bij kinderen en jongeren, met en zonder verstandelijke beperking.

Ervaringsverhaal-Noah-def

Ervaringsverhaal

"Noah's wereldje werd kleiner en kleiner, maar dan kunnen we bij SeysCentra terecht. Dat verandert alles."

SeysCentra_home_blok_eetprobleem

Een eetprobleem, wat nu?

Een eetprobleem kan een impact hebben die veel groter is dan je soms zou denken.

SeysCentra_home_blok_onzindelijkheid

Moeite met onzindelijkheid of incontinentie?

We snappen dat je er niet graag over praat, maar toch is het goed om bepaalde dingen te weten.

Behandelmethodiek
In stappen weer leren eten

Als een kind niet meer wil eten of drinken, kun je als ouder soms ten einde raad zijn. SeysCentra helpt. Voor voedselweigering en voor zeer selectieve eters hebben wij een goede en effectieve behandeling. We leren jouw kind met een gedegen en wetenschappelijk onderbouwd stappenplan weer eten.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Tot 18 jaar. Wij zijn genoodzaakt deze leeftijdsgrens in acht te nemen, omdat de behandelingen bij SeysCentra vrijwel altijd worden gefinancierd vanuit de Jeugdzorg. 

Op deze website vind je een actueel overzicht van onze wachttijden. We beseffen dat wij voor onze behandelvormen lange wachtlijsten hebben. Dat is natuurlijk niet prettig. 

Er zijn verschillende oorzaken voor onze lange wachttijden. SeysCentra is een van de weinige landelijke organisaties die gespecialiseerde behandelingen aanbieden op het gebied van eetproblemen en onzindelijkheid. Wij zijn van mening dat ieder kind dezelfde aandacht en zorgvuldigheid verdient in het stellen van een diagnose en het uitvoeren van de behandeling. Het versnellen van de diagnose of behandeling is voor ons dan ook geen optie. 

 

Daarnaast is het werven en opleiden van medewerkers een intensief en tijdrovend traject, vanwege de hoge eisen die wij stellen aan de kwalificaties en vaardigheden van onze orthopedagogen en psychologen.

Wanneer het door omstandigheden of vanwege te grote afstand niet mogelijk is dat een kind wordt gebracht en gehaald, kan een kind blijven logeren op de locatie Malden. In het centrale gebouw is hiervoor een logeerplek ingericht. Kinderen krijgen hier dan een eigen tijdelijke slaapkamer.

 

Voor de ouders zelf is er bij SeysCentra op dit moment alleen een mogelijkheid tot overnachting bij locatie Malden. Dit verblijf is alleen mogelijk als het noodzakelijk is ter ondersteuning van de behandeling. De noodzaak wordt in overleg met de behandelaar en behandel coördinator bepaald. Ook is er een lijst met beschikbare logeermogelijkheden in de regio. Ouders kunnen dan zelf hun overnachtingsplek organiseren. 

 

SeysCentra is een tijdelijke voorziening. Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie plaats over de voortgang van het behandeltraject. Als de behandeling stopt, stopt ook de plaatsing binnen ons behandelcentrum.

 

Ja, voordat de aanmelding in behandeling genomen kan worden, moet SeysCentra in het bezit zijn van een verwijzing. Na ontvangst hiervan beoordelen we de verwijzing inhoudelijk. Als de aanmelding afgewezen wordt, stellen wij je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Als we de aanmelding accepteren, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek of een uitgebreid consult.

Voor behandeling bij eetproblemen hebben wij een verwijzing nodig van een kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater. Voor behandeling bij zindelijkheidsproblematiek is een verwijzing nodig van een specialist zoals een kinderarts, MDL-arts of kinderuroloog. 

 

Bij een intake hebben we vooraf voldoende informatie ontvangen om te beoordelen of een behandeling kan worden opgestart. Een consult is uitgebreider als een intake. Veelal is bij een consult ook een arts van SeysCentra aanwezig. We hebben dan meer informatie nodig om te besluiten of een behandeling bij SeysCentra voor uw kind passend is.

 

Een arts of specialist moet eerst uitsluiten dat er een medische reden is voor de eetproblemen of onzindelijkheidsproblematiek.

SeysCentra is een 3e lijns-behandelcentrum. Een specialist moet beoordelen of minder intensieve behandeling in de 1e of 2e lijn tot de mogelijkheden behoort. Deze moet dus eerst alternatieve behandeltrajecten overwegen. 

Wij nemen vooraf contact op met de school. Daarbij overleggen we hoe we ervoor kunnen zorgen dat jouw kind zijn of haar lessen kan blijven volgen en niet te ver achterop raakt. Bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk. Ook maken we gebruik van de communicatietool Klasbord.

 

Er is geen sprake van vervangend onderwijs. Voor de leerplichtambtenaar kan er een verklaring worden opgesteld dat een kind bij ons in behandeling is. Daarvoor wordt vrijstelling verleend.

SeysCentra valt sinds 1 januari 2015 onder het zogeheten Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van de nieuwe Jeugdwet. Vanuit deze wet kan hulp worden gefinancierd voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het LTA beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor landelijke afspraken over specialistische functies. 

In de praktijk betekent dit dat wij niet elke keer opnieuw in gesprek hoeven te gaan met gemeenten over het vergoeden van een behandeling bij SeysCentra.

LET OP: gemeenten vergoeden de behandeling onder het LTA uitsluitend wanneer er sprake is van doorverwijzing door een specialist.

 

Indien uw kind in een instelling verblijft, en er is sprake van een WLZ-uitkering, wordt bekeken of het budget van het zorgzwaartepakket toereikend is.

 

De continuïteit van de behandeling is erg belangrijk voor het slagen ervan. Daarom is op vakantie gaan gedurende een behandeltraject niet toegestaan. Wel wordt er, sinds enige tijd, gewerkt met een strippenkaart met een beperkt aantal vrije dagen. Een incidentele vrije dag is dan, als het binnen het behandelprogramma past, als uitzondering mogelijk.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen