Publicaties

Eetproblemen


Dumont, E., Jansen, A., Kroes, D., de Haan, E. & Mulkens, S. (2019). A new cognitive behavior therapy for adolescents with avoidant/restrictive food intake disorder in a day treatment setting: A clinical case series. International Journal of Eating Disorders, 1-12. DOI: 10.1002/eat.23053

Mulkens, S., de Vos, C., de Graaff, A. & Waller, G. (2018). To deliver or not to deliver cognitive behavioral therapy for eating disorders: Replication and extension of our understanding of why therapists fail to do what they should do. Behaviour Research and Therapy, 106, 57-63.

Seys, D., Dumont, E., van Meerten, M., Rensen, H. & Duker, P. (2014). Het Slik programma: behandelprotocol voor ernstige voedselweigering bij jonge kinderen. In Braet & Bögels (Red.). Protocollaire behandeling van Psychische klachten deel I. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Seys, D., Bussink, C., de Kort, J., van Meerten, M. & Duker, P. (2013). Oudertevredenheid = Resultaat? Tevredenheid van Ouders met het Response-Restrictie- en het SLIK-programma. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 364-368.

 

Braet, C. , Bögels, S. (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom Uitgevers.

 

Seys, D., Tollenaars, F., & Duker, P. (2012). Procedurele betrouwbaarheid van de behandeling van chronische voedselweigering. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 51, 24-32  

 

Seys, D., Duker, P. (2010). De Seyshuizen Observatieschaal Voedselweigering (SOV): Overeenstemming en Validiteit. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 367-376.   

 

Seys, D., Duker, P. (2010). De Seyshuizen Observatieschaal Voedselweigering (SOV): Overeenstemming en Validiteit. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 367-376.   

 

Dumont, E.L.M. (2001). Analyse en behandeling van voedselweigering. Een multidisciplinaire benadering. In Ter Horn, et al. (Red.), Handboek Mogelijkheden deel lll, 9.1-1 tot 9-36. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg

Seys, D., Rensen, H. & Obbink, M. (2000). Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Lochem. 

De Moor, J.M.H., Reinders, A.J.M., & Seys, D.M. (2000). Voedselweigering bij een meervoudig gehandicapt kind. Logopaedie en phoniatrie: Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Logopaedie en Phoniatrie, 72, 29-34.   

Dumont, E.L.M. & Moonen, X. (2000). Behandeling van chronische voedselweigering van meervoudig gehandicapten in de dagelijkse woonomgeving. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 2, 73-94.

Obbink, M.H.J., Rensen J.H.M., & Seys, D.M. (1997). Behandeling van chronische voedselweigering bij verstandelijk gehandicapte kinderen: drie cases. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 23, 98-112.  

Obbink, M.H.J., Rensen, J.H.M., & Seys, D.M. (1998). Analyse en behandeling van chronische voedselweigering bij verstandelijk gehandicapte kinderen. In: R. Didden, J. de Moor, B. van Waesberghe, & C. Buysen (red.). Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen. Utrecht: SWP.   

Didden R., Seys, D. & Schouwink, D. (1999). Treatment of chronic food refusal in a young developmentally disabled child. Behavioral Interventions, 14, 213-222.   

 Zindelijkheidsproblematiek

Seys, D., Bussink, C., de Kort, J., van Meerten, M. & Duker, P. (2013). Oudertevredenheid = Resultaat? Tevredenheid van Ouders met het Response-Restrictie- en het SLIK-programma. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 364-368.

 

Van Duin, N., & van Boxtel, M. (2012). Respons restrictie bij non-retentieve encopresis: Een exploratieve interventie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 38.

 

Duker, P.C., van Geffen, A., & Seys, D. (2011). Voorspellers van lange termijn effectbehoud van toilettraining met de procedure van respons restrictie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 37, 235-243. 

 

Duker, P., Mussche, A., Christiaans, M., & Seys, D. (2010). Kan continentie een verandering van verdeling van werkzaamheden in de zorg bewerkstelligen? Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 36, 105-110. 

 

Oorsouw, W.M.W.J. van, Duker, P.C., Melein, L., & Averink, M. (2009). Long-term effectiveness of the response restriction method for establishing diurnal bladder control. Research in Developmental Disabilities, 30, 1388-1393. 

 

Averink, M., Melein, L., & Duker, P.C. (2005). Establishing diurnal bladder control with the response restriction method: Extended study on its effectiveness. Research in Developmental Disabilities, 26, 143-151.

 

Duker, P.C., Averink, M., & Melein, L.M. (2001). Response restriction as a method to establish diurnal bladder control. American Journal of Mental Retardation, 106, 209-215.   

 

Duker, P.C. (Red.) (2000). Behandelingsstrategieën bij enuresis en encopresis. Toilettraining bij kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 


 

   


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen