Samenwerkingspartners

Web_SeysCentra_Contact_Locatie

SeysCentra werkt intensief samen met verschillende ziekenhuizen, universiteiten en andere partners.

Ziekenhuizen

Maastricht UMC+ bekijk de website

Al sinds de start van SeysCentra werken wij samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+). Op de eerste plaats zijn wij, vanuit onze gedragswetenschappelijke discipline, verbonden met het ‘Pediatrisch Eetteam’ van Maastricht UMC+. Dit is een multidisciplinair diagnostiek orgaan, voortgekomen uit een samenwerking tussen de afdelingen kinderpsychiatrie, kindergeneeskunde, logopedie en diëtetiek. Met onze expertise leveren wij een bijdrage aan de multi- en interdisciplinaire consultatie van patiënten met ernstige eetproblematiek.

 

Daarnaast bieden we stage- en opleidingsplekken aan fellow-kinderartsen Sociale Pediatrie van de afdeling Kindergeneeskunde, die zich naast eetproblemen ook bezighouden met thema’s als kindermishandeling, seksueel misbruik en medisch onverklaarbare klachten. In dat kader leveren zij ook een bijdrage aan beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -innovatie. Bovendien vervullen zij een brugfunctie naar verwijzende kinderartsen in ziekenhuizen. 

Wilhelmina Kinderziekenhuis bekijk de website

Sinds januari 2016 hebben wij een formeel samenwerkingsverband met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Verschillende afdelingen van het WKZ hebben zich verenigd in een multidisciplinair Pediatrisch Eetteam, waarin ook een functionaris van SeysCentra zitting heeft. Die zorgt, naast de gedragswetenschappelijke expertise, ook voor de coördinatie. De hoofdtaken van het team zijn multidisciplinaire diagnostiek, poliklinische behandeling en begeleiding (systeembegeleiding, diëtetiek en pre-logopedie) en doorverwijzing naar gespecialiseerde behandelaars. Daarnaast organiseren wij samen met het WKZ/UMC Utrecht stageplaatsen in het kader van de opleidingen (fellow) Sociale Pediatrie en Algemene kindergeneeskunde. 

Erasmus MC-Sophia bekijk de website

Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen SeysCentra en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia (voorheen het Sophia Kinderziekenhuis) in Rotterdam.

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk de website

Er is sprake van een samenwerking tussen de afdeling kindergeneeskunde van het Amalia kinderziekenhuis en SeysCentra.

Maasziekenhuis Panteinbekijk de website

Sinds maart 2019 werken we samen met Maasziekenhuis Pantein in Beugen (Boxmeer). In het kader van deze samenwerking is de kinderarts/sociaal pediater van Maasziekenhuis Pantein op detacheringsbasis aangesteld als hoofd van onze medische dienst.


Universiteiten

Universiteit Maastricht - bekijk de website

Sinds 2013 werken we samen met de faculteit Klinische Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht (UM). De basis onder onze samenwerking is gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek, o.a. in de vorm van promotieonderzoek, onderzoeksstages en scriptieonderzoek door doctoraalstudenten Psychologie en Gezondheidswetenschappen. Ook bieden wij internships voor klinische stages. Deze hebben tot doel om bestaande behandelmethodes wetenschappelijk te valideren en nieuwe behandelmethodes te ontwerpen en te toetsen. Dit gebeurt met behulp van 'practice based research' en experimenteel psychologisch onderzoek.

 

Ook geven wij gastcolleges binnen de opleiding Psychologie, over de analyse en behandeling van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. Een van onze medewerkers is bovendien vertegenwoordigd in de eetonderzoeksgroep van Prof. Dr. A Jansen, die nationaal en internationaal bekend staat als een autoriteit op het gebied van eetonderzoek. Tot slot heeft SeysCentra in 2018 een bijzondere leerstoel ‘Eet- en voedingsstoornissen’ ingesteld en ondergebracht bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. 

Radboud Universiteit Nijmegen - bekijk de website

Al sinds de start van SeysCentra werken wij samen met de studierichting Pedagogische Wetenschappen (onderdeel van de faculteit Sociale Wetenschappen) van de Radboud Universiteit, in de vorm van stages en scriptieonderzoek. Daarnaast zijn twee van onze medewerkers sinds oktober 2018 als gastonderzoeker verbonden aan het Behavioral Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit, voor een promotietraject dat is gericht op de behandeling van onzindelijkheid. 

Universiteit Utrecht - bekijk de website

Sinds 2016 hebben we ook een functionele samenwerking op het gebied van opleiding en onderzoek met de faculteit Child and Adolescent Studies van de Universiteit Utrecht (FES-UU). In het kader van deze samenwerking faciliteren wij klinische stages voor doctoraalstudenten Orthopedagogiek en onderzoeksstages binnen SeysCentra.

Erasmus Universiteit Rotterdam - bekijk de website

Sinds de recente opening van onze behandellocatie in Zwijndrecht, werken we samen met de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De samenwerking bestaat nu nog voornamelijk uit het aanbieden van stages, maar in de toekomst breidt die zich mogelijk ook uit tot andere vormen van onderzoek, zoals scriptieonderzoek.  

 


Andere partners 

Kinder- en jeugdpsychiater, Shalini Soechitram - bekijk profiel

Sinds maart 2019 werken wij op consultbasis samen met kinder- en jeugdpsychiater (en somnoloog) Shalini Soechitram. Voor psychiatrische consulten doen wij regelmatig een beroep op haar expertise.

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen bekijk de website

SeysCentra is aspirant-lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE), een vereniging voor professionals die werken met mensen met eetstoornissen. De NAE heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen. Onze collega Sandra Mulkens, bijzonder hoogleraar voedings- en eetstoornissen, is tevens bestuurslid bij de NAE.

 


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen