Behandelprogramma's

Bij SeysCentra zijn verschillende behandelprogramma’s mogelijk. Het is altijd maatwerk: voor ieder kind maken we een individueel behandelplan. Geen kind is hetzelfde en geen probleem is hetzelfde. Het is dan ook ondenkbaar dat ieder behandelprogramma identiek is. Wel hebben we enkele vaste uitgangspunten.


Diagnostiek

Onze diagnostiek bestaat uit een intakegesprek en daarnaast kijken we naar het bestaande dossier en vullen dit eventueel aan met extra diagnoses.


Intakegesprek

Voordat we een kind in behandeling kunnen nemen vindt een intakegesprek plaats met een van onze gespecialiseerde behandelaars en een behandelcoördinator. Na dit intakegesprek adviseren we de ouders over de aanpak van de behandeling van hun kind. Er wordt op papier een behandelplan opgesteld en met ouders doorgesproken. Het kan gebeuren dat er in plaats van een intakegesprek een uitgebreid consult wordt ingepland. Hierbij zijn een hoofd behandeling en/of een arts en mogelijk andere disciplines betrokken. 


Rondleiding en kennismaking

Zodra de startdatum bekend is vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de betrokken behandelaar en persoonlijk begeleider van het kind. Voorafgaand aan de handeling vindt er altijd een bezoek aan de behandellocatie met een rondleiding plaats.  


Passende behandelingen

Bij SeysCentra wordt dagbehandeling en 24-uurs behandeling geboden. Ook kan een deel van de behandeling en begeleiding ambulant of online plaatsvinden. We staan altijd klaar voor telefonisch advies. Onze methode is gebaseerd op de uitgangspunten van gedragstherapie. Hierbij nemen we de angst voor de situatie en het daarbij horende verzet weg. We belonen het kind voor ieder gewenst gedrag.


Team van specialisten

Voor de behandeling van een kind staat een zeer betrokken team klaar, bestaande uit onder meer een arts, GZ-psycholoog, orthopedagoog, diëtist, fysiotherapeut en eventueel een prelogopedist. Zo nodig roepen we de hulp in van andere disciplines.


Ouderbetrokkenheid

Vanaf het begin betrekken we ouders bij de behandeling van hun kind. In eerste instantie gebeurt dit met video-informatie en videobespreking van het sessieverloop. Ouders raken hierdoor vertrouwd met de behandelprincipes. In de slotfase van de behandeling werken we beide ouders systematisch in bij de praktische uitvoering, zowel thuis als op de locatie van de dagbehandeling. Ook geven we online begeleiding om te kunnen oefenen in de thuissituatie.


Evaluatiemomenten

Eens per drie maanden vindt er een officieel evaluatiegesprek plaats om de voortgang van de behandeling te bespreken. Bij dit gesprek zijn de vaste behandelaar en de persoonlijk begeleider aanwezig. Waar nodig sluiten de behandelcoördinator, het hoofd behandeling de arts of andere disciplines aan.

 


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen