Behandelprogramma's

Geen kind is hetzelfde en geen probleem is hetzelfde. Onze behandelprogramma’s zijn daarom altijd maatwerk: voor ieder kind maken we een individueel behandelplan. Wel kent onze aanpak enkele vaste uitgangspunten.

Diagnose en intakegesprek

Onze diagnose stellen we op basis van een intakegesprek (of uitgebreid consult) met ouders en kind, en bestudering van het bestaande dossier. Voordat we beginnen met behandelen, hebben ouders en kind een intakegesprek met een van onze gespecialiseerde behandelaars en een behandelcoördinator. Na dit gesprek brengen we advies uit over de behandelaanpak. We zetten een behandelplan op papier en spreken dit door met de ouders. 

Uitgebreid consult

Het komt ook voor dat we in plaats van een intakegesprek een uitgebreid consult inplannen. Hierbij zijn ook een hoofd behandeling en/of een arts betrokken, eventueel nog aangevuld met specialisten uit andere disciplines. 

Rondleiding en kennismaking

Zodra de startdatum van de behandeling bekend is, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de betrokken behandelaar en persoonlijk begeleider van het kind. Ook krijgen ouders en kind een rondleiding op de behandellocatie.  

Behandelvormen

Bij SeysCentra bieden we zowel dagbehandeling als 24-uurs behandeling. Daarnaast kan een deel van de behandeling en begeleiding aansluitend ook ambulant of online plaatsvinden.  

Behandelmethode

Onze behandelmethodes voor ARFID zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het SLIK-programma en/of (cognitieve) gedragstherapie. We nemen de angst voor bepaalde situaties en het daarbij horende verzet weg. En we belonen het kind voor vormen van gewenst gedrag. 

Onze behandelmethodes voor ZH zijn gebaseerd op gedragstherapeutische behandelprogramma's voor kinderen en jongeren met of zonder verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis en zijn afhankelijk van de zindelijkheidsproblematiek. Daarnaast doen wij ook onderzoek naar het effect van standaard urotherapie (blaastherapie) bij  kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Deze behandeling is voor kinderen die nog weinig (of helemaal geen) zindelijkheidsbehandeling hebben gehad, maar vraagt ook uitdaging in de toepassing bij deze doelgroep. Het voordeel van het kunnen toevoegen deze behandeling is een kortere wachttijd, minder reistijd en een laag intensiever traject. Het deelnemen aan dit onderzoek sluit het kunnen volgen van een intensieve training niet uit. Voor meer informatie over standaard urotherapie en het onderzoek kunt u contact opnemen met Matthijs Weijermars mweijermars@seyscentra.nl (behandelcoördinator team zindelijkheid) of Maayke van Galen mgalen02@seyscentra.nl (promovenda zindelijkheid). 

Het toepassen van EMDR in zowel behandeling van ARFID als van ZH behoort tot de mogelijkheden.

Team van specialisten

Voor de behandeling van een kind staat een betrokken team van specialisten klaar, bestaande uit onder meer een arts, psychiater,  sociaal-pediater, GZ-psycholoog, orthopedagoog, diëtist, prelogopedist en eventueel een fysiotherapeut. Zo nodig roepen we de hulp in van specialisten uit andere disciplines. 

Ouderbetrokkenheid

Vanaf het begin betrekken we de ouders bij de behandeling van hun kind. In eerste instantie gebeurt dit met video-informatie en videobesprekingen van het sessieverloop. Ouders raken hierdoor vertrouwd met de behandelprincipes. Wij verwachten daarom ook dat je regelmatig op het behandelcentrum aanwezig bent. In de slotfase van de behandeling leren we ouders hoe ze hun kind tijdens en na de behandeling kunnen ondersteunen. Daarnaast geven we online begeleiding bij het oefenen in de thuissituatie. 

Evaluatiemomenten

Eens per drie maanden is er een officieel evaluatiegesprek, om de voortgang van de behandeling te bespreken met de ouders. Bij dit gesprek zijn de vaste behandelaar en de persoonlijk begeleider altijd aanwezig. Waar nodig sluiten de behandelcoördinator, het hoofd behandeling, een arts of specialisten uit andere disciplines aan.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen