Aanmelden met verwijzing

SeysCentra_eetproblemen_content_algemeen_behandeling_jongere

SeysCentra is een derdelijns instelling en aanmelden kan daarom alleen via een specialist. Voor de aanmelding voor ARFID of voor zindelijkheidsproblemen hebben wij specifieke informatie nodig die terug te vinden zijn onder de verwijsbriefcriteria.

 

Aanmelding bij eetproblemen (ARFID)

Kinderen en jongeren die bij SeysCentra aangemeld worden voor behandeling van ARFID moeten voldoen aan de volgende criteria:

 1. Behandeling is mogelijk voor kinderen tussen 2-18 jaar.
 2. Er is sprake van één of meerdere van de volgende problemen;
  1. selectief eetgedrag
  2. restrictief eetgedrag
 3. Anorexia nervosa of boulimia nervosa zijn uitgesloten en er zijn geen aanwijzingen voor een stoornis in de wijze waarop het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm wordt ervaren.
 4. Er dienen al één of meerdere behandelingen te hebben plaatsgevonden (bijv. logopedie, behandeling door een psycholoog, ambulante thuisbegeleiding) voor de problematiek waarvoor wordt aangemeld.
 5. Verwijzing dient te gebeuren door een gespecialiseerd arts waarbij bijvoorbeeld een duidelijk gebrek aan interesse in eten of voedsel, vermijden van voedsel vanwege sensorische kenmerken en zorgen over aversieve gevolgen van eten kunnen voorkomen. PICA en rumineren zijn geen uitsluitcriteria voor aanmelding.
Bij verwijzing naar SeysCentra willen wij vragen de informatie aan te leveren die staat geformuleerd onder de verwijsbriefcriteria. Lees hier de Verwijsbriefcriteria ARFID. In de praktijk kost het SeysCentra veel inspanningen om de juiste informatie voor de aanmelding te verkrijgen. Het goed aanleveren van informatie bespoedigt het aanmeldproces.

De gegevens kunnen opgestuurd worden per post en mail. Informatie graag opsturen naar ons hoofdkantoor in Malden.  Zie hier voor de contactgegevens. 

Na ons eerste contact en de verwijzing overleggen we binnen ons behandelteam inhoudelijk over de aanmelding. 

Mogelijke vervolgstappen kunnen zijn:

 • Consult met arts en hoofd behandeling
 • Intakegesprek met behandelaar en behandelcoördinator
 • Nadere observatie door een orthopedagoog
 • Doorverwijzing naar een andere organisatie

Zijn er vragen over het aanmeldproces? Neem dan contact met ons op.


Aanmelding bij zindelijkheidsproblematiek

Kinderen en jongeren die bij SeysCentra aangemeld worden voor behandeling van zindelijkheidsproblematiek moeten voldoen aan de volgende criteria:

 1. Behandeling is mogelijk in de leeftijd vanaf 5 jaar tot maximaal 18 jaar (maximaal 17,5 jaar bij aanmelding)
 2. Er is sprake van één van de volgende zindelijkheidsproblemen:
  1. Dag Urine incontinentie(DUI: urine incontinentie gedurende de dag)
  2. Enuresis (EN: urine incontinentie gedurende de nacht)
  3. Periodieke urine incontinentie (PUI: urine incontinentie gedurende dag als nacht)
  4. Functionele constipatie (FC: incontinentie voor ontlasting inclusief ophoudgedrag)
  5. Nonretentieve fecale incontinentie (NFI: incontinentie voor ontlasting zonder ophoudgedrag)
 3. Pediatrisch onderzoek moet hebben plaatsgevonden en/of hulpverlening bij een poep- of plaspoli heeft niet het gewenste resultaat gehad
 4. De zindelijkheidsproblematiek kan niet worden verklaard door een andere medische aandoening
 5. Verwijzing dient plaats te vinden via een gespecialiseerd arts.

Bij verwijzing naar SeysCentra willen wij vragen de informatie aan te leveren die staat geformuleerd onder de verwijsbriefcriteria. Lees hier de Verwijsbriefcriteria Zindelijkheid. In de praktijk kost het SeysCentra veel inspanningen om de juiste informatie voor de aanmelding te verkrijgen. Het goed aanleveren van informatie bespoedigt het aanmeldproces.

De gegevens kunnen opgestuurd worden per post en mail. Informatie graag opsturen naar ons hoofdkantoor in Malden.  Zie hier voor de contactgegevens. 

Na ons eerste contact en de verwijzing overleggen we binnen ons behandelteam inhoudelijk over de aanmelding. 

Mogelijke vervolgstappen kunnen zijn:

 • Consult met arts en hoofd behandeling
 • Intakegesprek met behandelaar en behandelcoördinator
 • Doorverwijzing naar een andere organisatie

Zijn er vragen over het aanmeldproces? Neem dan contact met ons op.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen