Aanmelden met verwijzing

SeysCentra_eetproblemen_content_algemeen_behandeling_jongere

Aanmelding bij eetproblemen (ARFID)

Aanmelden voor een behandelprogramma bij SeysCentra kan in het geval van eetproblemen, alleen met een verwijzing van een kinderarts, kinderpsychiater, jeugdpsychiater of andere (tweedelijns) specialist.

Bij verwijzingen vanwege eetproblemen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van het kind
 • Aard van de eetproblemen: volledig, restrictief, selectief of een combinatie hiervan
 • Diagnoses/classificaties (verstandelijke beperking, ADHD, ASS)
 • Eerdere hulpverlening voor de klacht
 • Relevante medische gegevens, medicatiegebruik, lengte en gewicht
 • Eventuele overige relevante problematiek (gedragsproblemen, systemische problematiek)

Je kunt deze gegevens opsturen per post en mail. Informatie graag opsturen naar ons hoofdkantoor in Malden.  Zie hier voor de contactgegevens. 

Na ons eerste contact en de verwijzing overleggen we binnen ons behandelteam inhoudelijk over de aanmelding. 

Mogelijke vervolgstappen kunnen zijn:

 • Consult met arts en hoofd behandeling
 • Intakegesprek met behandelaar en behandelcoördinator
 • Nadere observatie door een orthopedagoog
 • Doorverwijzing naar een andere organisatie

Wij verzoeken je aanmeldingen op te sturen naar ons hoofdkantoor in Malden. Heb je vragen over het aanmeldproces? Neem dan contact met ons op.


Aanmelding bij zindelijkheidsproblematiek

Aanmelden voor een behandelprogramma bij SeysCentra kan in het geval van onzindelijkheid, vanaf 1 januari 2021, alleen met een verwijzing van een specialist zoals een kinderarts, MDL-arts of kinderuroloog. 

Bij verwijzingen vanwege onzindelijkheid hebben we de volgende gegevens nodig: 

 • Persoonsgegevens van het kind
 • Aard van de zindelijkheidsproblematiek:
  A. Enuresis (nachtelijk, overdag of beide)
  B. Encopresis - met of zonder verstopping (nachtelijk, overdag of beide)
  C. Incontinentie voor urine en/of ontlasting
  (Voor A, B en C ook graag aangeven of het primair of secundair is)
 • Gebruik van incontinentiemateriaal
 • Diagnoses/classificaties (verstandelijke beperking, ADHD, ASS)
 • Eerdere hulpverlening voor de klacht
 • Relevante medische gegevens, medicatiegebruik
 • Eventuele overige relevante problematiek (gedragsproblemen, systemische problematiek)

Je kunt deze gegevens opsturen per post en mail. Informatie graag  opsturen naar ons hoofdkantoor in Malden  Zie hier voor de contactgegevens. 

Na ons eerste contact en de verwijzing overleggen we binnen ons behandelteam inhoudelijk over de aanmelding. 

Mogelijke vervolgstappen kunnen zijn:

 • Consult met arts en hoofd behandeling
 • Intakegesprek met behandelaar en behandelcoördinator
 • Doorverwijzing naar een andere organisatie

Wij verzoeken je aanmeldingen op te sturen naar ons hoofdkantoor in Malden. Heb je vragen over het aanmeldproces? Neem dan contact met ons op.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen