Medezeggenschap/ Ouderraad

Wanneer je in behandeling bent bij SeysCentra, heb je als kind en ouder bepaalde rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op veiligheid en op goede zorg, het recht op informatie en het recht op privacy. Zo is er ook het recht op medezeggenschap.

Meestal wordt dit recht op medezeggenschap uitgeoefend via een cliëntenraad. De kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij SeysCentra, zijn veelal te jong om deel te nemen in een cliëntenraad. Daarom werken wij niet met een cliëntenraad, maar met een ouderraad. 

 

Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door de ouders van onze jonge ‘cliënten’. Sinds najaar 2020 is de ouderraad van SeysCentra actief. In verband met de continuïteit vragen wij je je beschikbaar te stellen voor de duur van 2 jaar. Alle ouders worden van harte uitgenodigd om hun interesse aan ons kenbaar te maken.

Jouw betrokkenheid is belangrijk 

De ouderraad en de directie van SeysCentra komen enkele keren per jaar bijeen om samen over belangrijke ontwikkelingen binnen het behandelcentrum te spreken en de dienstverlening aan onze kinderen en ouders te verbeteren. Het is de taak van de ouderraad om op te komen voor de belangen van alle kinderen die bij SeysCentra in behandeling zijn (en hun ouders). Samen zet je je in om: 

  • De rechtspositie te bewaken van de kinderen die in behandeling zijn;
  • De kwaliteit van zorg te bewaken;
  • Een goed woon- en leefklimaat voor de kinderen te realiseren.

Een onafhankelijk orgaan

Volgens de Jeugdwet dient SeysCentra over een ouderraad te beschikken. De Jeugdwet geeft ook aan over welke onderwerpen cliënten en hun ouders worden geïnformeerd en/of mee mogen praten. Denk aan onderwerpen als: 

  • Verhuizing of verbouwing
  • Uitbreiding of inkrimping
  • Financiën
  • Veiligheid

De ouderraad praat mee en kan adviezen geven aan het management.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert 3 á 4 keer per jaar. Zij worden ondersteund door een medewerker van SeysCentra. Bijvoorbeeld met het opstellen van een agenda, opstellen van documenten en het plannen van vervolgacties.

Wil jij deelnemen aan de ouderraad?

Iedere ouder van een (voormalig) cliënt van SeysCentra kan lid worden van de ouderraad. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van SeysCentra via 088 779 47 90 of stuur een mail aan ouderraad@seyscentra.nl.

 

Heb je wel ideeën maar wil je niet deelnemen?

We snappen dat niet iedereen tijd heeft of wil deelnemen in een ouderraad. Maar misschien heb je wel ideeën of tips over hoe wij de zorg aan onze cliënten nog verder kunnen verbeteren? We nodigen je dan van harte uit om dat idee naar ons te mailen via ouderraad@seyscentra.nl.

 

 


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen