Medezeggenschap

Wanneer je in behandeling bent bij SeysCentra, heb je als kind en ouder bepaalde rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op veiligheid en op goede zorg, het recht op informatie en het recht op privacy. Zo is er ook het recht op medezeggenschap.

Meestal wordt dit recht op medezeggenschap uitgeoefend via een cliëntenraad. De kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij SeysCentra, zijn veelal te jong om deel te nemen in een cliëntenraad. Daarom werken wij niet met een cliëntenraad, maar zullen wij gaan starten met een ‘ouderraad’. 

 

Ouderraad

De ouderraad zal worden gevormd door de ouders van onze jonge ‘cliënten’. Op dit moment is de ouderraad nog niet actief, maar zijn wij op zoek naar ouders die interesse hebben om aan de ouderraad deel te nemen en om deze vorm te geven. Voor een minimale duur van 2 jaar. We nodigen hierbij alle ouders van harte uit om hun interesse aan ons kenbaar te maken.

Jouw betrokkenheid is belangrijk 

De intentie is dat de ouderraad en de directie van SeysCentra enkele keren per jaar bijeenkomen om samen over belangrijke ontwikkelingen binnen het behandelcentrum te spreken. Het is de taak van de ouderraad om op te komen voor de belangen van alle kinderen die bij SeysCentra in behandeling zijn (en hun ouders). Samen zet je je in om: 

  • De rechtspositie te bewaken van de kinderen die in behandeling zijn;
  • De kwaliteit van zorg te bewaken;
  • Een goed woon- en leefklimaat voor de kinderen te realiseren.

Een onafhankelijk orgaan

Volgens de Jeugdwet dient SeysCentra over een ouderraad te beschikken. De Jeugdwet geeft ook aan over welke onderwerpen cliënten en hun ouders worden geïnformeerd en/of mee mogen praten. Denk aan onderwerpen als: 

  • Verhuizing of verbouwing
  • Uitbreiding of inkrimping
  • Financiën
  • Veiligheid

De ouderraad praat mee en kan adviezen geven aan het management.

Vergaderingen

De ouderraad zal 3 á 4 keer per jaar vergaderen. Zij zal hierin worden ondersteund door een medewerker van SeysCentra. Bijvoorbeeld met het opstellen van een agenda, opstellen van documenten en het plannen van vervolgacties.

Wil jij deelnemen aan de ouderraad?

Iedere ouder van een (voormalig) cliënt van SeysCentra kan lid worden van de ouderraad. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van SeysCentra via 088 779 47 90 of stuur een mail aan [email protected].

Tegenover je deelname aan de cliëntenraad stellen we een kleine onkostenvergoeding. Ook daarover kunnen we je meer vertellen. 


Heb je wel ideeën maar wil je niet deelnemen?

We snappen dat niet iedereen tijd heeft of wil deelnemen in een ouderraad. Maar misschien heb je wel ideeën of tips over hoe wij de zorg aan onze cliënten nog verder kunnen verbeteren? We nodigen je dan van harte uit om dat idee naar ons te mailen via [email protected].

 

 


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen