Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Indien uw vraag hier niet bij staat, kunt u contact met ons opnemen via het mailadres csb@seyscentra.nl.

Wanneer in zorg? We doen ons uiterste best om uw kind zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Als specialist in de behandeling van voedingsproblematiek en onzindelijkheid, krijgt SeysCentra aanmeldingen uit het hele land. Veel ouders zien SeysCentra als een ‘laatste kans’. Wachttijden zijn daardoor helaas niet te vermijden. Wij vragen uw begrip hiervoor (Bekijk hier de wachttijden).
Wat kan SeysCentra voor mij betekenen op het gebied van eetproblemen? Vragen over selectieve/chronische voedselweigering kunt u altijd aan ons voorleggen. We bekijken dan hoe we uw hulpvraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden en nemen contact met u op.
Hoe verloopt het traject van aanmelding tot behandeling bij voedselweigering? Nadat uw kind door een kinderarts / kinderpsychiater bij SeysCentra is aangemeld, wordt het voor een eerste oriëntatie besproken in ons multidisciplinaire overleg. Over de uitkomst van het overleg stelt de aanmeldcoördinator u op de hoogte. Daarna zetten we het traject richting consult in gang. Tijdens dit consult ontvangt u advies over een mogelijke behandeling. Indien van toepassing plaatsen we uw kind op de wachtlijst. Wanneer uw kind op de wachtlijst staat, houdt de aanmeldcoördinator u op de hoogte van de startdatum.
Wat kan SeysCentra voor mij betekenen op het gebied van onzindelijkheid? Vragen over onzindelijkheidsproblematiek kunt u altijd aan ons voorleggen. We bekijken dan hoe we uw hulpvraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden en nemen contact met u op.
Hoe verloopt het traject van aanmelding tot behandeling bij onzindelijkheid? Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor behandeling, ontvangt u van ons een aanmeldformulier. De behandelcoördinator beoordeelt het formulier zodra wij dit retour hebben ontvangen en nodigt u uit voor een intakedag. Op deze dag komt u samen met uw kind naar het behandelcentrum voor een intake- en adviesgesprek.
Trainen jullie ook nachtonzindelijkheid en komen jullie dan ’s nachts? De trainingen voor onzindelijkheid bieden we op maat aan. Wij behandelen ook nachtonzindelijkheid. Dit doen we door ouders adviezen te geven en te coachen in het uitvoeren van de behandeling. SeysCentra biedt ook interne onzindelijkheidstrainingen aan op één van de behandelcentra. Deze interne onzindelijkheidstrainingen duren een week. Daarna zetten ambulant medewerkers de behandeling in de thuisomgeving voort.
Hoe kan ik mijn kind aanmelden? Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met ons secretariaat op telefoonnummer 088-779 47 90. Ook kunt u het aanmeldformulier op de website invullen of een mail sturen naar csb@seyscentra.nl. Om in aanmerking te komen voor behandeling bij SeysCentra is voor voedingsproblematiek een verwijzing nodig van een kinderarts of kinderpsychiater.
Voor onzindelijkheidsproblematiek is een verwijzing van een huisarts of kinderarts nodig.
Hoe wordt de behandeling gefinancierd? SeysCentra valt per 1 januari 2015 onder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van de nieuwe Jeugdwet. Het LTA beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor landelijke afspraken over specialistische functies. Dit landelijke transitiearrangement is zorgvuldig afgestemd met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders. In de praktijk betekent dit dat we niet vooraf in gesprek hoeven te gaan met gemeenten over het vergoeden van de behandeling. Voor vragen over de financiering kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 088-779 47 90.

Indien uw kind een WLZ indicatie heeft geldt een andere procedure omdat de behandelingen dan niet vanuit de Jeugdzorg betaald mogen worden. De behandeling bij SeysCentra zal dan uitsluitend uitgevoerd worden onder voorbehoud van financiering.
Indien uw kind een Wlz indicatie heeft moet u als ouder contact opnemen met een van de volgende 3 instanties, om bij hen de financiering aan te vragen.
- Uw zorgkantoor
- Uw Gemeente
- Uw zorgverzekeraar.
Het aanmeldtraject bij SeysCentra zal in afwachting van duidelijkheid over financiering wel opgestart worden, maar de daadwerkelijk behandeling zal uitsluitend uitgevoerd worden indien er een schriftelijke toezegging van financiering is.

Heeft uw kind geen Wlz indicatie en is uw kind jonger dan 18 jaar, dan zal de zorg vergoed worden door uw gemeente, vanuit de Jeugdwet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]