ABA in het nieuws

SeysCentra neemt bij het toepassen van ABA de ethische code zeer serieus en in acht.

Binnen SeysCentra maken wij gebruik van verschillende behandelmethodieken die wetenschappelijk onderbouwd en effectief bewezen zijn. Welke methodiek wij gebruiken is afhankelijk van het individuele kind.  

Eén van deze behandelmethodieken betreft Applied Behavior Analysis (ABA). ABA staat voor toegepaste gedragsanalyse en focust zich op het sociaal significant gedrag (oftewel gedrag dat van groot belang is voor het kind en het systeem). ABA is een wetenschappelijke benadering waar internationaal al veel onderzoek naar gedaan is. ABA is een overkoepelende term waaronder verschillende evidence-based procedures en strategieën vallen. Ook in Nederland zijn onderzoeken gedaan, waaruit naar voren komt dat ABA effectief is voor kinderen en jongeren met o.a. Autisme Spectrum Stoornis. Tevens heeft de gezondheidsraad (2009) een statement geschreven over ABA, waarin ABA wordt beschreven als ‘het best bewezen effectief’ in de behandeling van kinderen en jongeren met ASS.  

ABA is ontstaan in de jaren 60 en, in vergelijking met de huidige stand van zaken, is er veel veranderd. Toch zijn er soms nog kritische geluiden over ABA die veelal gebaseerd zijn op die beginfase van ABA in de jaren 60. ABA is in de loop der jaren (o.a. op basis van wetenschappelijk onderzoek) geëvolueerd en verbeterd. Zo zijn er registraties gekomen voor de zorgprofessional werkzaam binnen ABA en is er een ethische code. Binnen Europa zijn er initiatieven om deze registraties verder vorm te geven. De ethische code geeft zorgprofessionals vanuit ABA handvatten om altijd vanuit het belang van het kind te werken, in de behandeling de juiste afweging omtrent de selectie van procedures te maken en een behandelplan op te stellen wat passend is voor het individuele kind. Deze ethisch code wordt regelmatig herzien. Zo zijn er recentelijk een aantal kernprincipes aan toegevoegd, zoals ‘benader de ander met waardigheid, respect en integriteit’ en ‘wees als zorgprofessional alert op eigen competenties en bekwaamheden’. Bij SeysCentra nemen we deze ethische code zeer serieus en in acht.  

Kortom, ABA is een effectieve benadering die zich blijft ontwikkelen op basis van wetenschappelijke kennis, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het kind of de jongere centraal staat. Bij SeysCentra wordt elk behandelplan individueel geschreven op basis van de leerbehoeftes van het kind of de jongere.  

Naast de ABA methodiek gebruikt SeysCentra ook nog andere behandelmethodieken zoals het SLIK-programma en Cognitieve GedragsTherapie. Meer informatie daarover vindt u binnen deze website. 

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen