Aandacht voor onderwijs

We willen dat een kind zich tijdens de periode bij SeysCentra op alle gebieden blijft ontwikkelen. Gedurende het intensieve behandelprogramma is er dan ook aandacht voor onderwijs. Hierdoor kan een kind makkelijk aansluiten als het weer terugkomt in de eigen klas.

Kinderen gaan ‘naar school’ of een ‘kinderdagverblijf’

Kinderen met een ontwikkelleeftijd van 5 jaar en ouder die voor een behandelprogramma bij SeysCentra komen, plaatsen we op de ‘schoolgroep’. Hier hanteren we een dagprogramma dat vergelijkbaar is met een normale schooldag. Kinderen zijn drie blokken per dag bezig met het maken van schoolwerk.

De structuur van de schoolomgeving is fijn voor kinderen en het helpt ze tijdens de behandeling. Net als op school verloopt alles volgens een vast programma en hierdoor gaat de overgang terug naar school makkelijker.

Voor kinderen met een ontwikkelleeftijd van jonger dan 5 jaar creëren we een omgeving die lijkt op een die van een kinderdagverblijf.


Begeleiding bij schoolwerk

Voor de start van de behandeling zoekt de persoonlijk begeleider van het kind contact met de school en stelt samen met de leerkracht en ouders een schoolpakket samen waar het kind gedurende de dag aan kan werken.

Schoolgaande kinderen werken in een klein ‘klasje’ aan hun schoolopdrachten. Ze worden hierbij begeleid door (persoonlijk) begeleiders. Dit zijn geen gediplomeerde leerkrachten maar pedagogisch medewerkers, vaak met een cursus voor klassenassistent om meer didactische bagage te hebben.


Hoe werkt het in de ‘klas’?

Gemiddeld zitten er zeven kinderen in een groep, in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Net als op school is er een gezamenlijk begin van de dag, zijn er gezamenlijke eetmomenten en spelen de kinderen samen buiten.

Na 15.00 uur volgt een vorm van buitenschoolse opvang, waarbij de kinderen meer met creatieve activiteiten aan de slag gaan. Tussendoor worden zij opgehaald voor individuele of gezamenlijke behandeling.

 


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen