Behandelprogramma voor kinderen

SeysCentra_eetproblemen_content_behandeling_kinderen

Bij SeysCentra stellen we voor ieder kind een individueel, wetenschappelijk onderbouwd behandelplan op. Bij kinderen tussen 6 en 12 jaar bestaat dit plan meestal uit gedragstherapie met zogeheten ‘cognitieve elementen’.

Kinderen worden daarbij geleidelijk blootgesteld aan bepaald voedsel, om er systematisch aan te wennen. Ondertussen veranderen we de niet-functionele gedachten en negatieve gevoelens (de cognities) die het voedsel oproept in helpende en functionele gedachten. Heeft een kind bijvoorbeeld negatieve associaties met een bepaalde kleur of smaak? Dan is de behandeling erop gericht om een nieuwe betekenis aan die kleur of smaak te geven, zodat de negatieve gevoelens langzaam verdwijnen.

Slikprogramma: stap voor stap naar een adequaat eetpatroon

Met ons Slikprogramma helpen we kinderen eerst stapsgewijs over hun voedingsangst heen. Vervolgens werken we langzaam maar zeker toe naar een adequaat eetpatroon, met structuren en hoeveelheden die passen bij de leeftijd van jouw kind. Als ouder word je nauw bij elke stap betrokken, zodat je jouw kind thuis kunt begeleiden op basis van dezelfde principes. We verwachten daarom van jou als ouder dat je regelmatig op het behandelcentrum aanwezig bent.

Aanvullende behandelprogramma’s

Naast het Slikprogramma en gedragstherapie met ‘cognitieve elementen’, hebben we ook aanvullende behandelprogramma’s die we kunnen inzetten om kinderen te helpen. Enkele voorbeelden:

  • EMDR-therapie: voor het behandelen van trauma’s en angsten
  • Kauwtraining: (opnieuw) leren kauwen onder begeleiding van een prelogopedist en diëtist
  • Hongerinductie: kinderen motiveren te eten door ze een hongerprikkel te laten ervaren omdat ze die na langdurige sondevoeding soms missen

Multidisciplinaire behandeling 

Bij SeysCentra krijgt jouw kind een multidisciplinaire behandeling. Concreet houdt dit in dat het behandelprogramma wordt gecombineerd met prelogopedie, diëtiek en medische zorg. Elke twee weken neemt onze eigen arts deel aan de individuele voortgangsbespreking, en raadplegen we onze interne specialisten voor advies. Als het nodig is, schakelen we ook externe specialisten in.

Behandeling op locatie en begeleiding in de thuissituatie

De eerste behandelingen vinden meestal plaats op een van onze locaties voor dagbehandeling. Aansluitend hierop volgt thuisbegeleiding, aangevuld met online videobegeleiding. Afhankelijk van de individuele situatie kan een tijdelijk intern verblijf op ons behandelcentrum in Malden nodig zijn. 

Ook jullie als ouders, en soms de andere gezinsleden, krijgen begeleiding gedurende het behandeltraject. Zo besteden we onder meer aandacht aan de invloed die eetproblemen van een kind op de gezinssituatie kunnen hebben. Ook leer je als ouder opnieuw om met je kind samen te eten.

Lees ook:
Hoe herken je een eetprobleem?
Hoe komt mijn kind in aanmerking voor behandeling? 

 


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen