Behandelprogramma voor peuters en kleuters

SeysCentra_eetproblemen_content_behandeling_peuters

Bij SeysCentra stellen we voor ieder kind een individueel behandelplan op. Stap voor stap vergroten we de acceptatie van voedsel, waardoor jouw kind geleidelijk aan weer leert te eten. Dit gebeurt volgens een wetenschappelijk onderbouwde methode, onder begeleiding van een multidisciplinair team.

Bij het opstellen van een behandelplan houden we rekening met de mogelijke oorzaak van het eetprobleem. Selectieve en/of restrictieve voedselacceptatie bij peuters en kleuters kan voortkomen uit een vervelende ervaring met voedsel in de vroege jeugd. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die van nature een hoge mondgevoeligheid hebben. Of die al vanaf hun geboorte weinig interesse hebben in voeding en eten, de zogenaamde ‘picky eaters’. Deze kinderen vinden het moeilijk om meer te moeten eten naarmate ze ouder worden, eten heel langzaam en kunnen walgen van eten, kokhalzen of braken.

Behandeling van eetproblemen met het Slikprogramma: stap voor stap leren eten

Met ons Slikprogramma helpen we peuters en kleuters eerst stapsgewijs over hun voedingsangst heen. Vervolgens werken we langzaam maar zeker toe naar een eetpatroon dat past bij hun leeftijd. Als ouder word je nauw bij elke stap betrokken, zodat je jouw kind thuis kunt begeleiden op basis van dezelfde principes. Wij verwachten daarom ook dat je regelmatig op het behandelcentrum aanwezig bent om met ons mee te kijken en mee te doen. 

Hoe zit het behandelprogramma in elkaar?

De behandeling vindt plaats op één van onze behandellocaties. Bij start behandeling wordt de eerste dagen analytisch gekeken naar de factoren die een rol spelen bij de voedingsproblemen. Daarnaast gaan we je kind geleidelijk vertrouwd maken met de behandelruimte en de behandelaren. De behandelaar die contactpersoon is voor de behandeling van je kind zal je hierover informeren. Maar je bent altijd ook van harte uitgenodigd om mee te kijken bij de behandeling. Daarna starten we met het stapsgewijs introduceren van voeding. De bedoeling is dat er een nieuwe, positievere associatie met voeding wordt aangeleerd. De stapjes die je kind maakt, koppelen we aan een activiteit dat je kind erg leuk vindt (beloning). In een later stadium zullen we het kind leren om in een meer prikkelrijke omgeving te eten. Wanneer de behandeling klaar is, kan het bijvoorbeeld ook in de klas of op een kinderdagverblijf eten.

Wat doe je naast het behandelprogramma?

Tijdens het verblijf bij SeysCentra krijgt je kind ongeveer 4 tot 5 behandelsessies, verdeeld over de dag. Daarnaast is er ook ruimte voor leuke dingen, buiten het behandelprogramma om. Denk aan buitenspelen, spelletjes of creatieve activiteiten. Zit je kind al op school, dan stellen wij samen met school onderwijsprogramma op, zodat het zo min mogelijk leervertraging oploopt tijdens de behandeling.

Uitleg vooraf en begeleiding achteraf

Voordat het behandelprogramma start vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt het behandelplan besproken en krijg je uitleg over hoe de dag er op het behandelcentrum voor jouw kind zal uitzien. Na het afronden van de dagbehandeling, wordt de behandeling voortgezet in het ambulante natraject. In die periode staat het volhouden van het nieuwe eetgedrag in de thuissituatie en op school of kinderdagverblijf centraal. Aan het einde van de dagbehandeling wordt altijd met jou besproken hoe dit ambulante natraject er voor jou als ouder en je kind precies zal uitzien. 

Aanvullende behandelprogramma’s

Naast het Slikprogramma hebben we ook aanvullende behandelprogramma’s die we kunnen inzetten om peuters en kleuters te helpen. Enkele voorbeelden:

  • EMDR-therapie: voor het behandelen van trauma’s en angsten 
  • Kauwtraining: (opnieuw) leren kauwen onder begeleiding van een prelogopedist en diëtist
  • Hongerinductie: kinderen motiveren te eten door ze een hongerprikkel te laten ervaren, omdat ze die na langdurige sondevoeding soms missen 

Multidisciplinaire behandeling 

Bij SeysCentra krijgt jouw kind een multidisciplinaire behandeling. Concreet houdt dit in dat het behandelprogramma wordt gecombineerd met prelogopedie, diëtiek en medische zorg. Elke twee weken neemt onze eigen arts deel aan de individuele voortgangsbespreking en raadplegen we onze interne specialisten voor advies. Als het nodig is, schakelen we ook externe specialisten in.

Behandeling op locatie en begeleiding in de thuissituatie

De behandelingen vinden meestal plaats op een van onze locaties voor dagbehandeling. Het gaat om een intensieve behandeling waarvoor het kind, meerdere maanden, 5 dagen per week naar het behandelcentrum komt. Aansluitend hierop volgt thuisbegeleiding, aangevuld met online videobegeleiding. Afhankelijk van de individuele situatie kan een intern verblijf op ons behandelcentrum in Malden nodig zijn. Ook jullie als ouders, en soms de andere gezinsleden, krijgen begeleiding gedurende het behandeltraject. Zo besteden we onder meer aandacht aan de invloed die eetproblemen van een kind op de gezinssituatie kunnen hebben. Ook leer je als ouder opnieuw om met je kind samen te eten.

Lees ook:
Hoe herken je een eetprobleem?
Hoe komt mijn kind in aanmerking voor behandeling?


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen