Behandelprogramma voor peuters en kleuters

SeysCentra_eetproblemen_content_behandeling_peuters

Bij SeysCentra stellen we voor ieder kind een individueel behandelplan op. Stap voor stap vergroten we de acceptatie van voedsel, waardoor jouw kind geleidelijk aan weer leert te eten. Dit gebeurt volgens een wetenschappelijk onderbouwde methode, onder begeleiding van een multidisciplinair team.

Bij het opstellen van een behandelplan houden we rekening met de mogelijke oorzaak van het eetprobleem. Selectieve en/of restrictieve voedselacceptatie bij peuters en kleuters kan voortkomen uit een vervelende ervaring met voedsel in de vroege jeugd. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die van nature een hoge mondgevoeligheid hebben. Of die al vanaf hun geboorte weinig interesse hebben in voeding en eten, de zogenaamde ‘picky eaters’. Deze kinderen vinden het moeilijk om meer te moeten eten naarmate ze ouder worden, eten heel langzaam en kunnen walgen van eten, kokhalzen of braken.

Slikprogramma: stap voor stap leren eten

Met ons Slikprogramma helpen we peuters en kleuters eerst stapsgewijs over hun voedingsangst heen. Vervolgens werken we langzaam maar zeker toe naar een eetpatroon dat past bij hun leeftijd. Als ouder word je nauw bij elke stap betrokken, zodat je jouw kind thuis kunt begeleiden op basis van dezelfde principes. Wij verwachten daarom ook dat je regelmatig op het behandelcentrum aanwezig bent.

Aanvullende behandelprogramma’s

Naast het Slikprogramma hebben we ook aanvullende behandelprogramma’s die we kunnen inzetten om peuters en kleuters te helpen. Enkele voorbeelden:

  • EMDR-therapie: voor het behandelen van trauma’s en angsten 
  • Kauwtraining: (opnieuw) leren kauwen onder begeleiding van een prelogopedist en diëtist
  • Hongerinductie: kinderen motiveren te eten door ze een hongerprikkel te laten ervaren, omdat ze die na langdurige sondevoeding soms missen 

Multidisciplinaire behandeling 

Bij SeysCentra krijgt jouw kind een multidisciplinaire behandeling. Concreet houdt dit in dat het behandelprogramma wordt gecombineerd met prelogopedie, diëtiek en medische zorg. Elke twee weken neemt onze eigen arts deel aan de individuele voortgangsbespreking, en raadplegen we onze interne specialisten voor advies. Als het nodig is, schakelen we ook externe specialisten in.

Behandeling op locatie en begeleiding in de thuissituatie

De behandelingen vinden plaats op een van onze locaties voor dagbehandeling. Aansluitend hierop volgt een natraject, dat soms wordt aangevuld met online videobegeleiding. Afhankelijk van de individuele situatie kan een intern verblijf op ons behandelcentrum in Malden nodig zijn. Ook jullie als ouders, en soms de andere gezinsleden, krijgen begeleiding gedurende het behandeltraject. Zo besteden we onder meer aandacht aan de invloed die eetproblemen van een kind op de gezinssituatie kunnen hebben. Ook leer je als ouder opnieuw om met je kind samen te eten.

Lees ook:
Hoe herken je een eetprobleem?
Hoe komt mijn kind in aanmerking voor behandeling?


Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen